polytropic process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polytropic process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polytropic process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polytropic process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • polytropic process

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  quá trình đa hướng

  hóa học & vật liệu:

  quá trình polytropic