platen press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

platen press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm platen press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của platen press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • platen press

  * kỹ thuật

  máy in trục cuốn ép

  xây dựng:

  máy ép (kiểu tầng)

  hóa học & vật liệu:

  sự ép tấm