pityrogramma chrysophylla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pityrogramma chrysophylla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pityrogramma chrysophylla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pityrogramma chrysophylla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pityrogramma chrysophylla

    Similar:

    gold fern: fern of West Indies and South America having fronds with bright golden-yellow undersides

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).