pityrogramma calomelanos aureoflava nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pityrogramma calomelanos aureoflava nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pityrogramma calomelanos aureoflava giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pityrogramma calomelanos aureoflava.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pityrogramma calomelanos aureoflava

    Similar:

    golden fern: tropical American fern having fronds with light golden undersides

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).