pitman arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitman arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitman arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitman arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pitman arm

  * kỹ thuật

  tay lái

  ô tô:

  đòn quay

  cơ khí & công trình:

  then đòn dẫn hướng