pincer attack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pincer attack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pincer attack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pincer attack.

Từ điển Anh Việt

  • pincer attack

    /'pinsəzə'tæk/

    * danh từ ((cũng) pincers)

    (quân sự) cuộc tấn công gọng kìm ((cũng) pincer attack)