piercingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piercingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piercingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piercingly.

Từ điển Anh Việt

 • piercingly

  * phó từ

  nhọn, sắc (dụng cụ nhọn)

  the thé, lanh lảnh (giọng nói, âm thanh ); rét buốt (gió, cái lạnh ); nhức nhối (vết thương...); sâu sắc (cách nhận định)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • piercingly

  extremely and sharply

  it was bitterly cold

  bitter cold

  Synonyms: bitterly, bitingly, bitter

  Similar:

  shrilly: in a shrill voice

  she sang rather shrilly