picnic ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picnic ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picnic ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picnic ground.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • picnic ground

    Similar:

    picnic area: a tract of land set aside for picnicking

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).