pianissimo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pianissimo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pianissimo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pianissimo.

Từ điển Anh Việt

 • pianissimo

  * tính từ, adv

  rất nhẹ

  danh từ, số nhiều pianissimos hoặc pianissimi

  đoạn nhạc nhẹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pianissimo

  chiefly a direction or description in music; very soft

  a direction in music; to be played very softly

  Synonyms: very softly

  Antonyms: fortissimo

  Similar:

  piano: (music) low loudness