physalis peruviana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physalis peruviana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physalis peruviana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physalis peruviana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).