philanthropic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

philanthropic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm philanthropic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của philanthropic.

Từ điển Anh Việt

 • philanthropic

  /,filən'θrɔpik/

  * tính từ

  yêu người, thương người; nhân đức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • philanthropic

  of or relating to or characterized by philanthropy

  a philanthropic society

  Similar:

  beneficent: generous in assistance to the poor

  a benevolent contributor

  eleemosynary relief

  philanthropic contributions

  Synonyms: benevolent, eleemosynary