phase-shift circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase-shift circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase-shift circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase-shift circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase-shift circuit

    * kỹ thuật

    điện:

    mạch dịch pha