peruvian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peruvian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peruvian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peruvian.

Từ điển Anh Việt

 • peruvian

  /pə'ru:vjən/

  * tính từ

  (thuộc) Pê-ru

  Peruvian bark

  vỏ canh-ki-na

  * danh từ

  người Pê-ru

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • peruvian

  a native or inhabitant of Peru

  of or relating to or characteristic of Peru or its people

  Peruvian artifacts