perambulating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perambulating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perambulating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perambulating.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perambulating

  strolling or walking around

  perambulating nursemaids with their charges

  Similar:

  perambulate: make an official inspection on foot of (the bounds of a property)

  Selectmen are required by law to perambulate the bounds every five years

  perambulate: walk with no particular goal

  we were walking around in the garden

  after breakfast, she walked about in the park

  Synonyms: walk about, walk around

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).