pedlar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedlar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedlar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedlar.

Từ điển Anh Việt

 • pedlar

  /'pedlə/ (peddler) /'pedlə/

  * danh từ

  người bán rong

  (nghĩa bóng) người hay kháo chuyện, người hay ngồi lê đôi mách

  pedlar's French

  tiếng lóng kẻ cắp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pedlar

  * kinh tế

  người bán dạo

  người bán hàng gánh

  người bán rong

  người mua thúng bán bưng

Từ điển Anh Anh - Wordnet