passe-partout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passe-partout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passe-partout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passe-partout.

Từ điển Anh Việt

 • passe-partout

  /,pɑ:spɑ:'tu:/

  * danh từ

  khoá vạn năng

  khung ảnh lồng kính (có nẹp giấy nhựa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • passe-partout

  a mounting for a picture using gummed tape

  Similar:

  passkey: key that secures entrance everywhere

  Synonyms: master key, master