parsee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parsee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parsee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parsee.

Từ điển Anh Việt

  • parsee

    * danh từ

    người theo đạo phái Pácxi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parsee

    a member of a monotheistic sect of Zoroastrian origin; descended from the Persians; now found in western India

    Synonyms: Parsi