parapraxis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parapraxis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parapraxis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parapraxis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parapraxis

    Similar:

    slip: a minor inadvertent mistake usually observed in speech or writing or in small accidents or memory lapses etc.

    Synonyms: slip-up, miscue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).