paragraph numbering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paragraph numbering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paragraph numbering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paragraph numbering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paragraph numbering

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sánh số đoạn văn