paragraph key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paragraph key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paragraph key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paragraph key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paragraph key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa đoạn văn bản