paleozoic era nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleozoic era nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleozoic era giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleozoic era.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paleozoic era

    Similar:

    paleozoic: from 544 million to about 230 million years ago

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).