onwards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

onwards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm onwards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của onwards.

Từ điển Anh Việt

 • onwards

  /'ɔnwədz/

  * phó từ

  (như) onward

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • onwards

  Similar:

  ahead: in a forward direction

  go ahead

  the train moved ahead slowly

  the boat lurched ahead

  moved onward into the forest

  they went slowly forward in the mud

  Synonyms: onward, forward, forwards, forrader