oliver hazard perry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oliver hazard perry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oliver hazard perry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oliver hazard perry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • oliver hazard perry

    Similar:

    perry: United States commodore who led the fleet that defeated the British on Lake Erie during the War of 1812; brother of Matthew Calbraith Perry (1785-1819)

    Synonyms: Commodore Perry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).