off-white nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

off-white nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm off-white giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của off-white.

Từ điển Anh Việt

 • off-white

  /'ɔ:f'wait/

  * tính từ

  trắng nhờ nhờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • off-white

  Similar:

  bone: a shade of white the color of bleached bones

  Synonyms: ivory, pearl

  whitish: of something having a color tending toward white