nonpayment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nonpayment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nonpayment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nonpayment.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nonpayment

  loss resulting from failure of a debt to be paid

  Synonyms: default, nonremittal

  Antonyms: payment

  Similar:

  default: act of failing to meet a financial obligation

  Synonyms: nonremittal

  evasion: the deliberate act of failing to pay money

  his evasion of all his creditors

  he was indicted for nonpayment

  Antonyms: payment

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).