nageia nagi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nageia nagi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nageia nagi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nageia nagi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nageia nagi

    Similar:

    nagi: medium-sized tree having glossy lanceolate leaves; southern China to Taiwan and southern Japan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).