myriad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myriad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myriad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myriad.

Từ điển Anh Việt

 • myriad

  /'miriəd/

  * danh từ

  mười nghìn

  vô số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • myriad

  * kinh tế

  gấp vạn lần đơn vị cơ bản

Từ điển Anh Anh - Wordnet