moulder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moulder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moulder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moulder.

Từ điển Anh Việt

 • moulder

  /'mouldə/

  * danh từ

  thợ đúc

  * nội động từ

  nát vụn ra, vỡ tan tành; đổ nát

  mủn ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • moulder

  * kinh tế

  máy tạo hình

  * kỹ thuật

  máy làm khuôn

  máy rập khuôn

  thợ đúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • moulder

  Similar:

  decompose: break down

  The bodies decomposed in the heat

  Synonyms: rot, molder