moulded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moulded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moulded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moulded.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • moulded

    * kỹ thuật

    được đổ khuôn

    được làm khuôn