motto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

motto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm motto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của motto.

Từ điển Anh Việt

  • motto

    /'mɔtou/

    * danh từ, số nhiều mottoes /'mɔtouz/

    khẩu hiệu; phương châm

    đề từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet