mordant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mordant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mordant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mordant.

Từ điển Anh Việt

 • mordant

  /'mɔ:dənt/

  * tính từ

  chua cay, đay nghiến, châm chọc (lời nói...)

  mordant criticism: lời phê bình chua cay

  mordant wit: tính hay châm chọc

  cẩn màu

  (hoá học) ăn mòn (axit)

  * danh từ

  thuốc cẩn màu (nhuộm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mordant

  a substance used to treat leather or other materials before dyeing; aids in dyeing process

  Similar:

  black: harshly ironic or sinister

  black humor

  a grim joke

  grim laughter

  fun ranging from slapstick clowning ... to savage mordant wit

  Synonyms: grim

  caustic: of a substance, especially a strong acid; capable of destroying or eating away by chemical action

  Synonyms: corrosive, erosive, vitriolic