monroe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monroe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monroe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monroe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • monroe

  United States film actress noted for sex appeal (1926-1962)

  Synonyms: Marilyn Monroe, Norma Jean Baker

  5th President of the United States; author of the Monroe Doctrine (1758-1831)

  Synonyms: James Monroe, President Monroe

  a town of southeast Michigan on Lake Erie

  a town in north central Louisiana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).