modus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

modus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm modus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của modus.

Từ điển Anh Việt

  • modus

    danh từ số nhiều modi