misread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

misread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm misread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của misread.

Từ điển Anh Việt

 • misread

  /'mis'ri:d/

  * ngoại động từ misread

  đọc sai

  hiểu sai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • misread

  read or interpret wrongly

  He misread the data

  interpret wrongly

  I misread Hamlet all my life!

  Synonyms: misinterpret