misreading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

misreading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm misreading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của misreading.

Từ điển Anh Việt

 • misreading

  * danh từ

  sự nhầm lẫn trong việc dò lại chỉ số/độ số (trên dụng cụ đo đạc)

  sự đọc/hiểu/giải thích sai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • misreading

  misinterpretation caused by inaccurate reading

  Similar:

  misread: read or interpret wrongly

  He misread the data

  misread: interpret wrongly

  I misread Hamlet all my life!

  Synonyms: misinterpret