mines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mines

    * kinh tế

    các chứng khoán (công ty) mỏ