milker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milker.

Từ điển Anh Việt

  • milker

    /'milkə/

    * danh từ

    người vắt sữa; máy vắt sữa

    bò sữa

Từ điển Anh Anh - Wordnet