mileage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mileage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mileage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mileage.

Từ điển Anh Việt

 • mileage

  /'mailidʤ/ (milage) /'mailidʤ/

  * danh từ

  tổng số dặm đã đi được

  phụ cấp đi đường (tính theo dặm)

  cước phí (chuyên chở... tính theo dặm)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự ích lợi; sự dùng

  to get a lot of mileage from something: dùng cái gì được lâu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mileage

  * kinh tế

  đoạn đường, khoảng cách tính bằng dặm

  số dặm

  tiền thu (thuê xe) tính theo dặm Anh

  tổng số dặm đường đi

  vận phí tính theo dặm đường đi

  viện trợ quân sự

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  quãng đường đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet