milage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milage.

Từ điển Anh Việt

 • milage

  /'mailidʤ/ (milage) /'mailidʤ/

  * danh từ

  tổng số dặm đã đi được

  phụ cấp đi đường (tính theo dặm)

  cước phí (chuyên chở... tính theo dặm)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự ích lợi; sự dùng

  to get a lot of mileage from something: dùng cái gì được lâu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • milage

  Similar:

  mileage: distance measured in miles