mighty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mighty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mighty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mighty.

Từ điển Anh Việt

 • mighty

  /'maiti/

  * tính từ

  mạnh, hùng cường, hùng mạnh

  to lớn, vĩ đại, hùng vĩ, đồ sộ

  the mighty ocean: đại dương hùng vĩ

  (thông tục) to lớn; phi thường

  high and mighty

  vô cùng kiêu ngạo

  * phó từ

  (thông tục) cực kỳ, hết sức, rất, lắm

  to think oneself mighty wise: tự cho mình là khôn ngoan lắm

  it is mighty easy: cái đó dễ lắm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mighty

  having or showing great strength or force or intensity

  struck a mighty blow

  the mighty logger Paul Bunyan

  the pen is mightier than the sword"- Bulwer-Lytton

  (Southern regional intensive) very; to a great degree

  the baby is mighty cute

  he's mighty tired

  it is powerful humid

  that boy is powerful big now

  they have a right nice place

  they rejoiced mightily

  Synonyms: mightily, powerful, right