midweek nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

midweek nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm midweek giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của midweek.

Từ điển Anh Việt

 • midweek

  /'mid'wi:k/

  * danh từ

  giữa tuần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • midweek

  the middle of a week

  in the middle of the week

  Similar:

  wednesday: the fourth day of the week; the third working day

  Synonyms: Wed