midden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

midden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm midden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của midden.

Từ điển Anh Việt

  • midden

    /'midn/

    * danh từ

    đống phân

Từ điển Anh Anh - Wordnet