masonry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

masonry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm masonry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của masonry.

Từ điển Anh Việt

 • masonry

  /'meisnri/

  * danh từ

  nghề thợ nề

  công trình nề, phần xây nề (trong một cái nhà)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • masonry

  * kỹ thuật

  khối xây

  khối xây gạch

  nghề nề

  sự xây tường

  tường

  toán & tin:

  công trình nề

  khối xây nề

  sự xây nề

  xây dựng:

  công trình xây dựng

  khối xây đá

  nghề xây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • masonry

  structure built of stone or brick by a mason

  the craft of a mason

  Similar:

  freemasonry: Freemasons collectively