martha beatrice potter webb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

martha beatrice potter webb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm martha beatrice potter webb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của martha beatrice potter webb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • martha beatrice potter webb

    Similar:

    webb: English writer and a central member of the Fabian Society (1858-1943)

    Synonyms: Beatrice Webb

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).