marina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marina.

Từ điển Anh Việt

 • marina

  /mə'ri:nə/

  * danh từ

  bến (cho thuyền đậu và bảo dưỡng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • marina

  * kinh tế

  ao cột tàu

  bến du thuyền

  cột tàu

  ụ tàu nhỏ

  ụ tàu nhỏ (dành cho các du thuyền)

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bến du thuyền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marina

  a fancy dock for small yachts and cabin cruisers