manikin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manikin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manikin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manikin.

Từ điển Anh Việt

 • manikin

  /'mænikin/

  * danh từ

  người lùn

  người kiểu (bằng thạch cao, chất dẻo... để học giải phẫu, để làm kiểu vẽ, kiểu nặn)

  người giả (ở hiệu may)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • manikin

  * kỹ thuật

  người lùn

Từ điển Anh Anh - Wordnet