madeira nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

madeira nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm madeira giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của madeira.

Từ điển Anh Việt

 • madeira

  rượu vang ở đảo Mađêra (Đại Tây Dương)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • madeira

  * kinh tế

  rượu vang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • madeira

  a Brazilian river; tributary of the Amazon River

  Synonyms: Madeira River

  an island in the Atlantic Ocean off the coast of Africa; the largest of the Madeira Islands

  an amber dessert wine from the Madeira Islands