low-noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low-noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low-noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low-noise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low-noise

    * kỹ thuật

    không ồn

    điện lạnh:

    quạt ít ồn