low-noise circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low-noise circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low-noise circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low-noise circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low-noise circuit

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mạch có tiếng ồn nhỏ