lir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lir.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lir

    the sea personified; father of Manannan; corresponds to Welsh Llyr

    Synonyms: Ler

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).